Oznámení ředitele školy o době a místě konání voleb do školské rady

ZŠJ příspěvky

Oznámení ředitele školy o době a místě konání voleb a přihlašování kandidátů na členy do školské rady při Základní škole Havířov – Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace.

1.    Volby do školské rady při Základní škole Havířov – Šumbark Jarošova  33/851 okres  Karviná, příspěvková organizace se uskuteční ve čtvrtek dne 25. dubna 2024 a v pondělí 29. dubna 2024 od 7.45 do 16.30 h.
2.    Místem konání voleb je vestibul budovy školy – v přízemí u hlavního vchodu do budovy, Jarošova 33/851, Havířov-Šumbark.
3.    Ve volbách zákonní zástupci žáků školy volí z přihlášených kandidátů zákonných zástupců na člena školské rady dva členy školské rady; pedagogičtí pracovníci školy volí z přihlášených kandidátů pedagogů na člena školské rady dva členy školské rady.
4.    Každý volič (zákonný zástupce žáka nebo pedagog školy) volí osobně tajným hlasováním.
5.    Hlasovací lístek volič obdrží ve volební místnosti. Označí vybrané kandidáty křížkem a vhodí upravený hlasovací lístek do volební schránky.
6.    Kandidát na člena školské rady může kandidovat pouze na jedné kandidátní listině a to buď na kandidátní listině zákonných zástupců nezletilých žáků školy, nebo na kandidátní listině pedagogických pracovníků školy.
7.    Přijímání a ověřování návrhů kandidátů na člena ve školské radě zajišťuje ředitel školy. Děje se tak prostřednictvím tiskopisu kandidátních listin.
8.    Tiskopis kandidátních listin je k dispozici v kanceláři školy – místnost č. 31 v přízemí vlevo ode dne 5. 3. 2024 a je ho možné vyzvednout každý pracovní den v době od 7.30 do 14.30 h.
9.    Kandidátní listiny se podávají nejpozději do 14.30 hodin dne 22. 4. 2024 do rukou ředitele školy.

Oznámení ředitele školy o době a místě konání voleb a přihlašování kandidátů na členy do školské rady

V Havířově dne 4. 3. 2024