Dopravní soutěž „O pohár skřítka Dopraváka“

Dopravní soutěž ZŠ Jarošova

Dne 30. 4. 2024 se žáci 5. třídy zúčastnili dopravní soutěže „O pohár skřítka Dopraváka“ věkové kategorie: mladší (10 až 12 let). Soutěž byla velmi náročná, zahrnovala část teoretickou (testy BESIP, znalost dopravních značek, průjezd křižovatkou na interaktivní tabuli) a praktickou část (jízda v terénu, ošetření zraněného, jízda zručnosti). Žáci se každé úterý v měsíci dubnu poctivě připravovali na soutěž. Po vyučování jsme se vydali na dopravní hřiště, kde jsme trénovali jízdu v terénu a zručnost. I přesto, že jsme se neumístili na prvních příčkách, den plný jízdy na kole si žáci velmi užili.