Odemykání lesa 2024

Odemykání lesa ZŠ Jarošova

Včasný příchod jara a následný návrat zimy překvapil nejen zemědělce, ale i nás na ZŠ Jarošova. Z těchto důvodů jsme letos tradiční projekt Odemykání lesa malinko posunuli.

Podzimní Zamykání se neslo v duchu vzdělávání, kdy si páťáci pro své spolužáky z nižších ročníků připravili stanoviště, na kterých se je snažili naučit něco málo o zdravovědě, třídění odpadu, chování v lese, zvířatech a rostlinách. Nyní, když jsme měli les opětovně otevřít, pojali jsme vše v malinko volnějším duchu a pozvali jsme žáky prvního stupně do pohádky, resp. pohádek. Na každém stanovišti, které jednotlivé třídy navštívily, se žáci ponořili do děje některé ze známých pohádek a museli splnit jeden úkol, za nějž si následně na své ruce odnesli potvrzující razítko. Jen třída, která měla všechny své žáky označeny šesti razítky, získala pomyslný klíč k odemčení lesa.

S královnou koloběžkou děti absolvovaly jízdu zručnosti právě na koloběžce, a u perníkové chloupky žáci museli dostat ježibabu, reprezentovanou fotbalovým míčem, na lopatě do pece. Na Otesánkově stanovišti bylo cílem dětí nakrmit tohoto nenasytu tím, že mu jídlo házeli z dálky do otevřených úst, a u kocoura v botách zase co nejrychleji ulovit myši, které byly díky provázkům jako živé. S Popelkou pak jako holoubci všichni přebírali čočku a fazole, no a u Sněhurky se děti vžily do role trpaslíků a musely se protáhnou úzkou brankou do své chaloupky. Kolem stanovišť mezi tím pobíhali lesní skřítci, pomáhali soutěžícím, a tu a tam jim tajně přidali na ruku nějaké to razítko navíc.

Všichni účastníci projektu byli úspěšní, a tak nic nebránilo tomu, abychom na závěr odemkli les. Poté jsme slavnostně předali klíč současným čtvrťákům, kteří budou příští školní rok nejstaršími na prvním stupni a úkol na podzim uzamknout les, připadne na ně. Z ohlasů dětí i dospělých účastníků projektu bylo nadmíru jasné, že se jim celá akce líbila, což nás samozřejmě velmi potěšilo.

Nesmírně chci poděkovat naší sociální pedagožce Mgr. Kateřině Kundl’ové, která nejen výrazně promlouvala do tvorby scénáře akce, ale také vytvořila úžasné transparenty a soutěžní pomůcky pro jednotlivá stanoviště. Neméně významný dík patří i paní asistence Silvii Grigelové, která se opět dokonale zhostila role kostýmní výtvarnice a maskérky, díky čemuž vypadali naši skřítkové nanejvýš autenticky.

Za organizační tým,

Petr Burkot