ZŠ Jarošova

Informace o vyhlášení volného dne pro žáky školy

V pátek 29. 9. 2023 vyhlásil ředitel školy volno pro žáky školy z technických důvodů. Provoz školní družiny v tento den nebude zajištěn. V Havířově dne 25. 9. 2023 Mgr. Přemysl Čapanda – ředitel školy Informace o vyhlášení volného dne pro žáky školy  

Slavnostní uvítání prvňáků ZŠ Jarošova

Slavnostní uvítání prvňáků

Dne 4. září 2023 proběhlo na naší škole slavnostní uvítání prvňáčků. Chlapci a děvčata, kteří nastoupili letos do 1. třídy, se společně se svými rodiči a dalšími hosty shromáždili ve své třídě v přízemí školy, kde je úvodním slovem přivítala třídní učitelka Mgr. Eliška Kučáková. Následovalo vystoupení žáků 4. třídy, kteří si připravili několik básniček a písničku na uvítanou. Poté byli představeni…
Číst více

ZŠ Jarošova

Dotazník spokojenosti se školním stravováním

Vážení zákonní zástupci, pedagogové a žáci, pokud využíváte možnosti stravování ve školní jídelně, tak se na Vás obracíme s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku ohledně spokojenosti se školním stravováním. Dotazník prosím vyplňte nejpozději do 22.9.2023. Děkujeme za čas, který strávíte vyplněním tohoto dotazníku.

Národní plán obnovy logo

Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků

Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků v rámci operačního programu NPO 3.2.2 Podpora škol. Cílem projektu je zlepšení situace žáků z rodin s nízkým socioekonomickým statusem (SES), zejména v oblastech výsledků učení a wellbeingu, a to prostřednictvím vhodně zvolených nástrojů, které tento projekt nabízí.

ZŠ Jarošova

Bezplatné stravování ve školách v 1. pololetí školního roku 2023/2024

UŽITEČNÉ INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE Zahájení stravování? Bezplatné stravování žáků proběhne po podpisu smlouvy s poskytovatelem dotace a doladěním všech formálních záležitosti. Nejpozději to bude k 1.10.2023. O přesném zahájení Vás budeme informovat předem. Jaké dítě/žáka lze v rámci programu Bezplatné stravování podpořit? Lze podpořit dítě/žáka z rodiny, která pobírá dávky hmotné nouze dle vyhlášení dotačního programu (DP). Věková kategorie pro podpořené je…
Číst více

Národní kolo soutěže Mladý zahrádkář

Národní kolo soutěže Mladý zahrádkář 2023

O víkendu ve dnech 17. a 18. června 2023 proběhlo celostátní kolo soutěže Mladý zahrádkář na Střední odborné škole Jarov v Praze. Za ZŠ Jarošova se této soutěže zúčastnil žák 4. ročníku Kristián Kyselý. K soutěži se v sobotní dopoledne sjelo 31 mladších žáků, 31 starších žáků a nakonec pouze 7 středoškoláků. Většina soutěžících byla ubytována v Odborné škole Jarov. V sobotu po obědě proběhlo…
Číst více

O poklad zajíčka Ušáčka ZŠ Jarošova

O poklad zajíčka Ušáčka

Ve středu 21. 6. 2023 se uskutečnila zábavná soutěž ve školní družině nazvaná O poklad zajíčka Ušáčka. Děti plnily úkoly na stanovištích. Tyto úkoly byly rozděleny dle tříd, věku dětí a jejich znalostí. Soutěžilo se v počítání, ve znalostech pohádek a ve všeobecném přehledu. Nakonec si děti ve školní družině našly poklad, který chránili tři zajíčci. Poklad skrýval sladkou odměnu. Dětem…
Číst více

Výtvarný kroužek ZŠ Jarošova

Výtvarný kroužek na ZŠ Jarošova

Vzhledem k tomu, že se blíží konec školního roku, končí i náš výtvarný kroužek. Poslední práce, které si děti užily, bylo malování na sklo. Děti pomalovaly a nazdobily různé tvary sklenic temperovými barvami. Byly to dárky pro radost. Doufám, že příští školní rok se s dětmi, které docházely do výtvarného kroužku, opět shledám a zároveň přijdou mezi nás i jiní žáci.…
Číst více

Školní olympiáda ZŠ Jarošova

Školní atletická olympiáda 2. stupně

A je to tu! Letošní ročník Školní ligy je u konce a vrcholem, který mohl ovlivnit finální výsledky, byla olympiáda. Tři hodiny plné atletiky, bouřlivé atmosféry a napětí, s jedinou otázkou, která třída si nakonec odnese pomyslný titul nejlepších sportovců školního roku 2022/23. Letošní olympiády se zúčastnily na čtyři desítky závodníků a závodnic. Nejpočetněji byly obsazeny tradičně běžecké disciplíny a skok…
Číst více

Jazyková soutěž ZŠ Jarošova

Kolik řečí znáš, tolikrát si člověkem

Znalost cizího jazyka je jedním ze základních prostředků pro osobní rozvoj. Mluvit s lidmi v cizích zemích v jejich mateřském jazyce vždy přináší benefity jejich otevřenosti a ochoty komunikovat, a tedy poznávat jiné světy, které nám mohou rozšířit obzory. Proto na ZŠ Jarošova věnujeme vysokou pozornost výuce cizích jazyku, konkrétně angličtiny a ruštiny. Červen je kromě konce školního roku i měsícem, kdy…
Číst více