2019/12 Pěvecký kroužek v Klubu seniorů na ul. Wolkerova