2019/12 Vystoupení Pěveckého kroužku ZŠ Jarošova na ŠUMBARÁCKÉM MIKULÁŠI