2023/11 Den stromů – třídní jabloň žáků 9. ročníku