2018/12 Vystoupení pěveckého kroužku na Šumbaráckém Mikuláši