Den otevřených dveří k příležitosti 60. výročí školy

Projekt obědy do škol ZŠ Jarošova

Vážení rodiče a přátelé školy, zveme vás k návštěvě ZŠ Jarošova v pátek dne 5. října 2018. V rámci „Dne otevřených dveří“ můžete nahlédnout do vyučovacích hodin v jednotlivých třídách na I. a II. stupni a prohlédnout si prostory školy.

Den otevřených dveří na ZŠ Jarošova
Chcete-li vidět, jak a v jakých podmínkách probíhá na ZŠ Jarošova vyučování, co naši žáci a vaše děti umí a co dovedou, nabízí se vám možnost využít „Dne otevřených dveří“ a navštívit naši školu k příležitosti oslav 60. výročí školy.
Dopoledne v době od 8:00 do 11:40 jsou pro vás otevřeny všechny třídy, ve kterých probíhá vyučování.
Odpoledne se na vás budeme těšit od 16:00 v Hotelu U Jelena v Havířově-Šumbarku, kde budete moci shlédnout vystoupení, která si pro vás připravili žáci a pedagogové ZŠ Jarošova.

Těšíme se na setkání s Vámi.