ZŠ Jarošova oslavila své 60. jubileum

Společenské setkání současných a bývalých zaměstnanců ZŠ Jarošova s veřejností, zejména s rodiči žáků a absolventy školy, které se uskutečnilo 5.10.2018 v Hotelu U Jelena v Havířově-Šumbarku při příležitosti 60. výročí otevření školy, charakterizovala přátelská atmosféra.

Naše škola, tehdy Osmiletá střední škola v Havířově III., začala psát svou historii v neděli 7. září 1958, kdy v 14:00 byla slavnostně předána žákům a pedagogům pod vedením tehdejšího ředitele školy pana Miloslava Kučírka.

Žáci i učitelé si celý rok v rámci výuky dějepisu, vlastivědy či občanské výuky připomínali historii Jarošky, jak jí s oblibou říkáme. V hodinách výtvarné výchovy malovali obrázky, vymýšleli své školní erby a se zájmem si prohlíželi spoustu fotografií zachycující školní život. Proběhl celoškolní projektový den „Ve staré škole, aneb jak se na Jarošce učívalo“, kdy se žáci i učitelé oblékli do dobových kostýmů 60. let minulého století. V průběhu roku žáci s učiteli připravovali a zkoušeli svá vystoupení na společenské setkání u příležitosti tohoto výročí, které proběhlo 5. října v hotelu U Jelena v Havířově-Šumbarku. Zpěv střídal tanec, sportovní vystoupení, pohádka, fyzikální show či rytmus bubnů. Účinkující byli úžasní a oprávněně si zasloužili potlesk od současných i bývalých pedagogů, absolventů, přátel školy a rodičů. Setkání všech, kteří prošli naší školou, proběhlo ve velmi milé atmosféře, však bylo za těch šedesát let na co vzpomínat. Dnes už píšeme další stránky naší školní historie, Jaroška se stala sice moderní školou, ale přejeme si, aby nadále zůstala školou, kde současní Jarošáci rádi chodí a ti bývalí se rádi vracejí.

Šárka Zapalačová