Soutěž Přírodovědný klokan 2018

Ve středu 10. října 2018 proběhlo na ZŠ Jarošova školní kolo soutěže Přírodovědný klokan, do kterého se zapojili vybraní žáci 8. a 9. ročníku. Tuto soutěž pravidelně každým rokem pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem této soutěže je vzbudit a prohloubit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

V této soutěži mohli žáci využít nejen znalosti z přírodopisu, ale také z jiných přírodovědných předmětů, jako je fyzika, zeměpis a matematika. Do soutěže se zapojilo 14 žáků v kategorii Kadet.

Soutěžící řešili 24 úloh a na vyřešení měli k dispozici 40 minut čistého času. Do soutěže vstupovali s 24 body a mohli celkem získat 120 bodů. Úlohy byly rozděleny podle obtížnosti za 3, 4 nebo 5 bodů. Za každou správně zodpovězenou otázku získal soutěžící příslušný počet bodů (3, 4 nebo 5), za každou neřešenou úlohu nezískal ani neztratil žádný bod, za každou špatně zodpovězenou úlohu se 1 bod odečetl. Soutěžící odpovídali na „kartu odpovědí“ zatržením nejvýše jedné z nabízených pěti možností.

Nejlepším řešitelem školního kola se stala Natálie Janulková. z 8. ročníku s 51 body, druhé místo obsadil Daniel Mušuka s 39 body, rovněž žák 8. ročníku a na třetím místě skončila Sandra Berkyová, žákyně 9. ročníku.

Každý účastník obdržel osvědčení o účasti. Otázky nebyly jednoduché, proto blahopřejeme nejen vítězům, ale všem soutěžícím.
Mgr. Marie Febrová