Zdravá mládež

Pan Michal Malina, koordinátor preventivního projektu Zdravá mládež Občanského sdružení ZIP v Havířově, přišel i v tomto školním roce mezi žáky 6. ročníku ZŠ Jarošova.

Vztahy ve třídě a šikana, to bylo téma preventivního programu, kterého se šesťáci aktivně zúčastnili 11. října 2018. Žáci ve škole tráví podstatnou část dne a proto je velmi důležité, aby každý z nich přicházel do třídy s pocitem, že jej čeká kamarád nebo kamarádi. Pan Michal s žáky hovořil o třídním klimatu, kamarádství, přátelství, vzájemné pomoci a toleranci. Prostřednictvím interaktivních her a zhlédnutím filmového příběhu najednou uviděli sami sebe z jiného pohledu, uvědomili si, že mají ještě na čem pracovat, aby se ve třídě všichni cítili dobře.

Šárka Zapalačová
výchovný poradce