Ekologický program o třídění a recyklaci odpadu „Tonda Obal na cestách“

Ve čtvrtek 18.10.2018 zavítali na naši školu lektoři firmy EKO-KOM, kteří pro žáky 1. – 9. ročníku připravili přednášku na téma třídění a recyklace odpadů.

Lektoři si přivezli spoustu zajímavých pomůcek, na kterých demonstrovali žákům základní informace pro správné třídění odpadu. S využitím názorných videí vysvětlili, jakým způsobem probíhá recyklace odpadů. Žáci si prakticky vyzkoušeli, zda umí správně třídit. Na závěr dostal každý žák od lektorů malý dáreček, který byl poděkováním za jejich pozornost a pracovitost v průběhu přednášky.

Petr Ogrocki
(text a foto)