Autor: Petr Ogrocki

ZŠ Jarošova ve finále krajské soutěže

ZŠ Jarošova ve finále krajské soutěže „Bádám, bádáš, bádáme“

Dne 6. října 2021 se členové soutěžního týmu „Jarošácká chobotnička,“ ve složení: Adéla Havlásková, Karin Somolová a Damián Štefka, zúčastnili finále krajské soutěže „Bádám, bádáš, bádáme.“ Své síly poměřilo celkem 25 trojčlenných soutěžních týmů, které obhajovaly výsledky své badatelské činnosti před sedmičlennou odbornou komisí. Tým si zvolil téma „Badatelsky s Vernierem.“ Jejich metoda spočívala v tom, že si badatelé…
Číst více

Vánoční olympiáda 6. třídy

Vánoční olympiáda 6. třídy

Rok 2020 byl po všech stánkách pro naši třídu hodně náročný. V prvé řadě to byl přechod z prvního na druhý stupeň vzdělávání, který pro děti znamenal výraznou změnu v novém panu třídním učiteli, počtu vyučujících, ale také ve výuce nových předmětů, které pro ně byly do té doby velkou neznámou. V druhé řadě se museli, s ohledem na koronavirovou pandemii,…
Číst více

Ahoj školo

Ahoj školo!

V roce 2011 naši deváťáci nastoupili na ZŠ Jarošova do první třídy jako hravé děti, pro které byl nástup do první třídy velkou životní událostí. Troufám si říct, že to byla i významná událost pro jejich rodiče. Přišli s velkými očekáváními, kolik nových věcí a dovedností se naučí. Některým se učení dařilo, někteří z nich měli problémy, ale díky…
Číst více

Škola

Školní kolo Pythagoriády 2020

V pondělí 27. ledna 2020 proběhlo na ZŠ Jarošova školní kolo matematické soutěže „Pythagoriáda“. V tomto školním roce je to již 43. ročník. Jejím garantem je Národní institut pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Cílem této náročné soutěže je zvýšit zájem žáků o matematiku. Soutěž byla určena pro žáky 5. až 8. ročníku. Soutěžící museli prokázat nejen znalosti získané v hodinách matematiky, ale také…
Číst více

Vystoupení pěveckého kroužku

Vystoupení pěveckého kroužku v Klubu seniorů na ulici Střední v Havířově

Stalo se již tradicí, že členové pěveckého kroužku ZŠ Jarošova se snaží zpříjemnit předvánoční atmosféru seniorům na ul. Střední v Havířově-Šumbarku. V pondělí 16. prosince 2019 se vypravili do jejich klubu. O průběhu zdařilé akce informuje čtenáře článek doplněný fotografiemi. Seniorky a senioři měli svou klubovnu pěkně vánočně vyzdobenou, srdečně nás přivítali obloženými chlebíčky a čajem. Paní učitelka Marie Febrová nejdříve…
Číst více

Noc vědců – „Šetrně k planetě“

V pátek 27. září 2019 jsme se s Eliškou, v doprovodu paní učitelky Febrové a pana učitele Ogrockého, zúčastnili každoroční akce celé České republiky pod názvem “Noc vědců” v Ostravě, letos s tématem “Šetrně k planetě.” O tom, co jsme si z uvedené akce odnesli a jak se nám akce líbila, se čtenář může dozvědět v následujícím článku. Prvním místem, které jsme navštívili, byla Vysoká škola…
Číst více

Fyzikální dílny v družině

Novinkou v popularizaci přírodních věd na ZŠ Jarošova ve školním roce 2018/2019 jsou „FYZIKÁLNÍ DÍLNY V DRUŽINĚ“, které organizuje pan učitel Petr Ogrocki. První fyzikální dílna se uskutečnila 27. listopadu 2018. Tato aktivita byla primárně určena žákům 2. stupně zejména proto, aby si mohli fyziku vyzkoušet prakticky, a také, aby si mohli vylepšit známku z fyziky. Nově se však fyzikální pokusy…
Číst více

Cyklisticko dopravní kroužek na Landeku

V souladu s plánem Cyklisticko dopravního kroužku jsme se v sobotu 24. listopadu 2018 vydali na Landek v Ostravě. Kdo se výletu zúčastnil? Proč zrovna tam a jaký byl program? To se dozvíte v následujícím článku. Cyklisticko dopravní kroužek založil pan učitel Ogrocki proto, abychom se v rámci něho mohli dobře připravit na dopravní soutěže, které se budou konat na jaře roku…
Číst více

Přestávka nás baví – „Druháci nás zdraví“

Ve středu 28. listopadu 2018 jsme v průběhu velké přestávky oficiálně zahájili zábavný seriál „Přestávka nás baví“. Kdo bude letos moderátorem tohoto pořadu, komu bude určen, kdo nás bude bavit a jak probíhala naše první akce o přestávce? O tom všem se dočtete v následujícím článku. Popravdě řečeno, PNB (zkráceně Přestávka nás baví) jsme neoficiálně zahájili již v říjnu střelbou z pistolové kuše na vzdálenost…
Číst více

Strašidelná vycházka ZŠ Jarošova

Strašidelná vycházka do Pežgovského lesa s rodiči

Ve čtvrtek, 8. 11. 2018, zorganizovali třídní učitelé 3. a 8. ročníku strašidelnou vycházku do Pežgovského lesa pro své žáky a členy „Pěveckého kroužku“ a „Cyklisticko dopravního kroužku“. O tom, kolik se nás zúčastnilo a jaký průběh tato akce měla, se čtenář může dočíst v následujícím článku. Celkem se nás sešlo 23 žáků a čtyři rodiče. Vyrazili jsme za soumraku v 17:15 hodin od ZŠ Jarošova. Téměř každý měl…
Číst více