Autor: Petr Ogrocki

Volba povolání SŠ Dakol Havířov

Volba povolání na SŠ Dakol Havířov

V úterý 5. 12. 2023 jsme se s žáky 9. ročníku vypravili na pracoviště SŠ Dakol v Havířově-Šumbarku, abychom se informovali o možnostech vzdělávání na této škole. Přicházeli jsme s velkými očekáváními, neboť jsme se domnívali, že seznámení se s prostředím odborných učeben, pedagogy, kteří nám poskytovali potřebné informace o nabízených učebních i maturitních oborech…
Číst více

Třídní jabloň žáků 9. ročníku ZŠ Jarošova

Den stromů – třídní jabloň žáků 9. ročníku

Den stromů má v naší republice dlouholetou tradici. V roce 2023 se slavil 20. října. Oslavuje stromy, které jsou domovem pro řadu živočichů, vytváří životní prostředí pro lidi, chrání půdu, zvyšují vzdušnou vlhkost, produkují kyslík, jsou zdrojem potravy a v neposlední řadě i symbolem života. Čtrnáct žáků 9. ročníku se rozhodlo, že tento svátek oslaví…
Číst více

Výzdoba žáků 8. třídy ZŠ Jarošova

Poděkování třídního učitele 8. ročníku

Jako třídní učitel 8. třídy mám velkou radost z toho, když se osmáci aktivně zapojí do školních akcí, aniž bych je musel do něčeho nutit. Mám radost z toho, když přemýšlí nad tím, jak dané úkoly splnit co nejlépe, sami, bez pomoci třídního učitele, jak si vše dopředu naplánují, zorganizují a realizují. V měsíci říjnu se…
Číst více

Turnaj v lukostrelbe ZŠ Jarošova

Turnaj žáků 2. stupně v lukostřelbě

Ve dnech 21. a 22. 11. 2022 se o velké přestávce ve 2. patře ZŠ Jarošova konal turnaj žáků 2. stupně v lukostřelbě. Každou třídu reprezentovali dva lučištníci, kteří měli k dispozici 8 šípů a mohli si tak vystřílet až 80 bodů. Terčovnice byla od střelců umístěna ve vzdálenosti 10 metrů. Po krátkém poučení k bezpečnosti…
Číst více

ZŠ Jarošova ve finále krajské soutěže

ZŠ Jarošova ve finále krajské soutěže „Bádám, bádáš, bádáme“

Dne 6. října 2021 se členové soutěžního týmu „Jarošácká chobotnička,“ ve složení: Adéla Havlásková, Karin Somolová a Damián Štefka, zúčastnili finále krajské soutěže „Bádám, bádáš, bádáme.“ Své síly poměřilo celkem 25 trojčlenných soutěžních týmů, které obhajovaly výsledky své badatelské činnosti před sedmičlennou odbornou komisí. Tým si zvolil téma „Badatelsky s Vernierem.“ Jejich metoda spočívala v…
Číst více

Vánoční olympiáda 6. třídy

Vánoční olympiáda 6. třídy

Rok 2020 byl po všech stánkách pro naši třídu hodně náročný. V prvé řadě to byl přechod z prvního na druhý stupeň vzdělávání, který pro děti znamenal výraznou změnu v novém panu třídním učiteli, počtu vyučujících, ale také ve výuce nových předmětů, které pro ně byly do té doby velkou neznámou. V druhé řadě se…
Číst více

Ahoj školo

Ahoj školo!

V roce 2011 naši deváťáci nastoupili na ZŠ Jarošova do první třídy jako hravé děti, pro které byl nástup do první třídy velkou životní událostí. Troufám si říct, že to byla i významná událost pro jejich rodiče. Přišli s velkými očekáváními, kolik nových věcí a dovedností se naučí. Některým se učení dařilo, někteří z nich…
Číst více

Škola

Školní kolo Pythagoriády 2020

V pondělí 27. ledna 2020 proběhlo na ZŠ Jarošova školní kolo matematické soutěže „Pythagoriáda“. V tomto školním roce je to již 43. ročník. Jejím garantem je Národní institut pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Cílem této náročné soutěže je zvýšit zájem žáků o matematiku. Soutěž byla určena pro žáky 5. až 8. ročníku. Soutěžící museli prokázat nejen znalosti…
Číst více

Vystoupení pěveckého kroužku

Vystoupení pěveckého kroužku v Klubu seniorů na ulici Střední v Havířově

Stalo se již tradicí, že členové pěveckého kroužku ZŠ Jarošova se snaží zpříjemnit předvánoční atmosféru seniorům na ul. Střední v Havířově-Šumbarku. V pondělí 16. prosince 2019 se vypravili do jejich klubu. O průběhu zdařilé akce informuje čtenáře článek doplněný fotografiemi. Seniorky a senioři měli svou klubovnu pěkně vánočně vyzdobenou, srdečně nás přivítali obloženými chlebíčky a…
Číst více

Noc vědců – „Šetrně k planetě“

V pátek 27. září 2019 jsme se s Eliškou, v doprovodu paní učitelky Febrové a pana učitele Ogrockého, zúčastnili každoroční akce celé České republiky pod názvem “Noc vědců” v Ostravě, letos s tématem “Šetrně k planetě.” O tom, co jsme si z uvedené akce odnesli a jak se nám akce líbila, se čtenář může dozvědět…
Číst více