Příprava občanů k obraně státu

Příprava občanů k obraně státu ZŠ Jarošova

V současné napjaté mezinárodní situaci si čím dál více uvědomuji, jako učitel základní školy, potřebu a význam přípravy občanů k obraně státu (POKOS). I když je problematika POKOS součástí vzdělávacího procesu základních a středních škol v souladu s usnesením vlády ze dne 1. dubna 2019 č. 220 a zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, rozhodl jsem se, po konzultaci s vedením školy, že pro žáky 7. – 9. ročníku v následujícím školním roce 2024/2025 připravím, formou volnočasové aktivity, BRANNÝ KROUŽEK. Jeho náplní bude příprava žáků na branně vědomostní a střelecké soutěže s důrazem na zvyšování jejich fyzické zdatnosti, samostatnosti, střeleckou přípravu, poskytování první pomoci a topografickou přípravu.

Mám-li tento kroužek zodpovědně vést, musím se samozřejmě i vzdělávat. Proto jsem v tomto školním roce absolvoval v rámci DVPP dvě školení u Krajského vojenského velitelství v Ostravě v měsíci listopadu 2023 a dubnu 2024, která pro mne byla obrovským přínosem v této problematice.

Ve školním roce 2023/2024 jsem absolvoval s žáky 8. a 9. ročníku dvě branně vědomostní soutěže a jednu střeleckou soutěž:

  • WOLFRAM, pořadatel: KVV Ostrava
  • 5. ročník branného závodu O putovní pohár k 79. výročí konce 2. světové války, pořadatel: JEDNOTA ČESKOSLOVENSKÉ OBCE LEGIONÁŘSKÉ Havířov
  • Putovní pohár primátora statutárního města Havířov, pořadatel: Městská policie Havířov

Účast v těchto soutěžích s žáky a úroveň jejich fyzické i teoretické připravenosti mne přesvědčily, že je potřeba této problematice věnovat zvýšenou pozornost právě formou volnočasových aktivit. Budu rád, když se mi podaří ve školním roce 2024/2025 naplnit kapacitu branného kroužku zodpovědnými žáky 7. – 9. ročníku.

Text: Petr Ogrocki, třídní učitel 9. ročníku