Autor: Petr Ogrocki

Vánoční olympiáda 6. třídy

Vánoční olympiáda 6. třídy

Rok 2020 byl po všech stánkách pro naši třídu hodně náročný. V prvé řadě to byl přechod z prvního na druhý stupeň vzdělávání, který pro děti znamenal výraznou změnu v novém panu třídním učiteli, počtu vyučujících, ale také ve výuce nových předmětů, které pro ně byly do té doby velkou neznámou. V druhé řadě se…
Číst více

Ahoj školo

Ahoj školo!

V roce 2011 naši deváťáci nastoupili na ZŠ Jarošova do první třídy jako hravé děti, pro které byl nástup do první třídy velkou životní událostí. Troufám si říct, že to byla i významná událost pro jejich rodiče. Přišli s velkými očekáváními, kolik nových věcí a dovedností se naučí. Některým se učení dařilo, někteří z nich…
Číst více

Škola

Školní kolo Pythagoriády 2020

V pondělí 27. ledna 2020 proběhlo na ZŠ Jarošova školní kolo matematické soutěže „Pythagoriáda“. V tomto školním roce je to již 43. ročník. Jejím garantem je Národní institut pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Cílem této náročné soutěže je zvýšit zájem žáků o matematiku. Soutěž byla určena pro žáky 5. až 8. ročníku. Soutěžící museli prokázat nejen znalosti…
Číst více

Vystoupení pěveckého kroužku

Vystoupení pěveckého kroužku v Klubu seniorů na ulici Střední v Havířově

Stalo se již tradicí, že členové pěveckého kroužku ZŠ Jarošova se snaží zpříjemnit předvánoční atmosféru seniorům na ul. Střední v Havířově-Šumbarku. V pondělí 16. prosince 2019 se vypravili do jejich klubu. O průběhu zdařilé akce informuje čtenáře článek doplněný fotografiemi. Seniorky a senioři měli svou klubovnu pěkně vánočně vyzdobenou, srdečně nás přivítali obloženými chlebíčky a…
Číst více

Noc vědců – „Šetrně k planetě“

V pátek 27. září 2019 jsme se s Eliškou, v doprovodu paní učitelky Febrové a pana učitele Ogrockého, zúčastnili každoroční akce celé České republiky pod názvem “Noc vědců” v Ostravě, letos s tématem “Šetrně k planetě.” O tom, co jsme si z uvedené akce odnesli a jak se nám akce líbila, se čtenář může dozvědět…
Číst více

Fyzikální dílny v družině

Novinkou v popularizaci přírodních věd na ZŠ Jarošova ve školním roce 2018/2019 jsou „FYZIKÁLNÍ DÍLNY V DRUŽINĚ“, které organizuje pan učitel Petr Ogrocki. První fyzikální dílna se uskutečnila 27. listopadu 2018. Tato aktivita byla primárně určena žákům 2. stupně zejména proto, aby si mohli fyziku vyzkoušet prakticky, a také, aby si mohli vylepšit známku z…
Číst více

Cyklisticko dopravní kroužek na Landeku

V souladu s plánem Cyklisticko dopravního kroužku jsme se v sobotu 24. listopadu 2018 vydali na Landek v Ostravě. Kdo se výletu zúčastnil? Proč zrovna tam a jaký byl program? To se dozvíte v následujícím článku. Cyklisticko dopravní kroužek založil pan učitel Ogrocki proto, abychom se v rámci něho mohli dobře připravit na dopravní soutěže,…
Číst více

Přestávka nás baví – „Druháci nás zdraví“

Ve středu 28. listopadu 2018 jsme v průběhu velké přestávky oficiálně zahájili zábavný seriál „Přestávka nás baví“. Kdo bude letos moderátorem tohoto pořadu, komu bude určen, kdo nás bude bavit a jak probíhala naše první akce o přestávce? O tom všem se dočtete v následujícím článku. Popravdě řečeno, PNB (zkráceně Přestávka nás baví) jsme neoficiálně zahájili již v říjnu střelbou z pistolové…
Číst více

Strašidelná vycházka ZŠ Jarošova

Strašidelná vycházka do Pežgovského lesa s rodiči

Ve čtvrtek, 8. 11. 2018, zorganizovali třídní učitelé 3. a 8. ročníku strašidelnou vycházku do Pežgovského lesa pro své žáky a členy „Pěveckého kroužku“ a „Cyklisticko dopravního kroužku“. O tom, kolik se nás zúčastnilo a jaký průběh tato akce měla, se čtenář může dočíst v následujícím článku. Celkem se nás sešlo 23 žáků a čtyři rodiče. Vyrazili jsme…
Číst více

Ekologický program o třídění a recyklaci odpadu „Tonda Obal na cestách“

Ve čtvrtek 18.10.2018 zavítali na naši školu lektoři firmy EKO-KOM, kteří pro žáky 1. – 9. ročníku připravili přednášku na téma třídění a recyklace odpadů. Lektoři si přivezli spoustu zajímavých pomůcek, na kterých demonstrovali žákům základní informace pro správné třídění odpadu. S využitím názorných videí vysvětlili, jakým způsobem probíhá recyklace odpadů. Žáci si prakticky vyzkoušeli,…
Číst více