Poděkování třídního učitele 8. ročníku

Výzdoba žáků 8. třídy ZŠ Jarošova

Jako třídní učitel 8. třídy mám velkou radost z toho, když se osmáci aktivně zapojí do školních akcí, aniž bych je musel do něčeho nutit. Mám radost z toho, když přemýšlí nad tím, jak dané úkoly splnit co nejlépe, sami, bez pomoci třídního učitele, jak si vše dopředu naplánují, zorganizují a realizují.

V měsíci říjnu se naše třída zúčastnila soutěže „Halloweenské dveře“ (soutěž o nejlépe vyzdobené dveře v duchu Halloweenu) a v měsíci prosinci „Soutěže o nejoriginálnější vánoční výzdobu oken.“

Mé poděkování za řízení realizačního týmu patří Stefánii a za dobře odvedenou práci pod jejím vedením Vanese S., Tomáši, Danielu a Martinovi. Jsem na Vás, jako Váš třídní učitel, pyšný.

Doufám, že moje poděkování bude dobrou motivací pro ostatní žáky mé třídy, aby se do dalších školních akcí zapojilo více žáků. Doufám, že práce na týmových úkolech a při společné práci zlepší naše komunikační schopnosti, přispěje ke zkvalitňování třídního klimatu a zlepšení vztahu mezi žáky třídy a třídním učitelem.

Petr Ogrocki, třídní učitel 8. ročníku