Ahoj školo!

Ahoj školo

V roce 2011 naši deváťáci nastoupili na ZŠ Jarošova do první třídy jako hravé děti, pro které byl nástup do první třídy velkou životní událostí. Troufám si říct, že to byla i významná událost pro jejich rodiče. Přišli s velkými očekáváními, kolik nových věcí a dovedností se naučí. Některým se učení dařilo, někteří z nich měli problémy, ale díky trpělivosti našich paní učitelek a pánů učitelů překonali všechny nástrahy a zdárně se probojovali přes první i druhý stupeň až do deváté třídy, kterou letos úspěšně absolvovali. Jsem rád, že i přes nepříznivou epidemiologickou situaci v souvislosti s korona virem COVID-19 se jim podařilo zdárně uspět v přijímacím řízení na střední školy a všichni byli na střední školy přijati. Mne i mé žáky z deváté třídy však mrzelo, že právě kvůli této situaci se nemohli rozloučit tak, jak jsme na začátku školního roku plánovali, s těmi, kteří se o ně po celou dobu studia pečlivě starali.

Vážený pane řediteli, paní zástupkyně, učitelé, uklízečky, kuchařko, sekretářko, psycholožko, třídní učitelé a pane školníku, děkuji Vám spolu se svou třídou za Vaši starostlivost, trpělivost, pomoc, když jim bylo úzko a Vaši ochotu jim naslouchat i poradit, když řešili nějaké školní nebo osobní problémy, se kterými si nevěděli rady. Speciální poděkování patří jejich bývalé paní třídní učitelce Marii Febrové, která pro ně byla jejich „školní maminkou,“ na jejíž vlídné slovo, lásku a spravedlnost nikdy nezapomenou.

Vážení deváťáci – Jarošáci, jsem přesvědčen, že Vás naše škola připravila na Vaši další důležitou životní etapu – studium na středních školách. Pochopili jste jistě, že „není hanbou něco nevědět, ale je hanbou nechtít se něčemu naučit“. Přeji Vám na Vaší cestě životem pevné zdraví, úspěšné studium, pevné rodinné zázemí, opětovanou partnerskou lásku, spolehlivé přátelé, kteří Vám budou oporou v krizových situacích a pohodu v osobním životě. Doufám, že ve Vašich srdcích zůstanou jen krásné vzpomínky na Vaše školní léta strávená na ZŠ Jarošova a budete na ni hrdi tak, jako já mám rád tuto školu a děti, které se na této škole vzdělávají.

Váš bývalý třídní učitel Petr Ogrocki