Žáci ZŠ Jarošova v okresním kole soutěže „Mladý zahrádkář“

Žáci na soutěži Mladý zahrádkář

V úterý 23. června 2020 proběhlo v areálu sekretariátu Územního sdružení Českého zahrádkářského svazu Karviná okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář, kterého se zúčastnili dva žáci 4. ročníku ZŠ Jarošova navštěvující environmentální kroužek.

Také letošní ročník soutěže probíhal ve dvou věkových kategoriích žáků 4. až 6. tříd ZŠ a 7. až 9. tříd ZŠ. V kategorii mladších žáků se do této akce z naší školy zapojili dva žáci 4. ročníku.

Děti soutěžily ve dvou disciplínách. Čekal je náročný test o 45 otázkách a následná „poznávačka“ 40 různých větviček okrasných a ovocných stromů a keřů, pokojových rostlin, bylinek, plevelů, semen zeleniny a květin.

Po splnění těchto dvou částí nastalo vyhodnocení.

A jaké bylo umístění žáků ZŠ Jarošova? Fantastické!

  1. místo – Damián Štefka
  2. místo – Karin Somolová

Žák Damián Štefka postupuje do národního kola, které má proběhnout v měsíci říjnu.

Soutěžícím blahopřeji, děkuji za velmi pěkné výsledky a reprezentaci školy v této náročné soutěži, na kterou se připravovali po celý školní rok. Doufám, že je zájem o přírodovědnou oblast neopustí a zapojí se do dalšího ročníku zahrádkářské soutěže.

Foto: Petr Ogrocki