Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Sdělení rodičům

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 pro žáky všech ročníků ZŠ Jarošova začne v úterý 1. září 2020.  Žáci se dostaví do školy tak, aby jejich vzdělávání mohlo být zahájeno v 8.00 h.

Chlapci a děvčata, kteří nastupují do 1. třídy, se společně se svými rodiči shromáždí ve vestibulu v přízemí školy, kde proběhne zahájení školního roku. Po jeho ukončení se žáci přemístí do své třídy, kde se jim bude věnovat třídní učitelka.

Vzdělávání žáků 2. až 9. třídy bude probíhat v jednotlivých třídách pod vedením třídních učitelů od 8.00 h do 9.40 h.

Činnost školní družiny bude obnovena v úterý 1. září 2020. Tento den bude zahájen obvyklý provoz od 6:30 h.