Vyhlášení volných dnů ředitelem školy

Sdělení rodičům

Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volné dny v termínu od 29. června do 30. června 2020. Volné dny byly vyhlášeny z důvodu nízké účasti žáků na vzdělávání v době od 25. května 2020.

Vysvědčení bude žákům vydáno v pátek 26. června 2020.

Žáci a rodiče byli o této skutečnosti informováni při vstupu do školy a dálkovým způsobem na webových stránkách školy.
O vyhlášení volných dnů informoval ředitel školy zřizovatele.

Mgr. Přemysl Čapanda, ředitel školy