Informace ke vzdělávání žáků 6. až 8. ročníku

Sdělení rodičům

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v rámci uvolňování opatření v souvislosti s coronavirovou pandemií bude otevřena škola i pro žáky 2. stupně ZŠ (6. – 8. ročník).

Výuka bude probíhat od pondělí 8. června 2020 od 8,00 hodin formou konzultačních a třídnických hodin. Konzultace budou zaměřeny převážně na profilové předměty (matematika, jazyk český a cizí jazyky). Organizace výuky bude upřesněna podle počtu přihlášených žáků. Připomínám, že účast na výuce je dobrovolná.

Všichni žáci, kteří projeví zájem o výuku od 8. června 2020, musí mít vyplněné a zákonnými zástupci podepsané čestné prohlášení (níže k dispozici ke stažení).

Čestné prohlášené o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Žáci budou mít 2 roušky a sáček na uložení roušky, přezůvky a psací potřeby.

Mgr. Přemysl Čapanda
ředitel školy