Školní kolo Pythagoriády 2020

Škola

V pondělí 27. ledna 2020 proběhlo na ZŠ Jarošova školní kolo matematické soutěže „Pythagoriáda“. V tomto školním roce je to již 43. ročník. Jejím garantem je Národní institut pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Cílem této náročné soutěže je zvýšit zájem žáků o matematiku.

Soutěž byla určena pro žáky 5. až 8. ročníku. Soutěžící museli prokázat nejen znalosti získané v hodinách matematiky, ale také svůj logický úsudek, představivost, tvůrčí matematické myšlení a předvídavost.

Žáci řešili 15 nelehkých úloh v časovém limitu 60 minut. Za každou správně vyřešenou úlohu získal soutěžící 1 bod. Úspěšným řešitelem školního kola je každý účastník, který získá 10 a více bodů.

Zasoutěžit si přišlo 21 žáků. Byli to tito žáci:

  1. ročník – Giňa M., Briestenský T., Ďurko M., Ferenc L., Olahová N., Berky M., Malíková O.
  2. ročník – Vavreková A., Slámová N., Lehký T., Gáborová S., Demeterová T.
  3. ročník – Balog R., Mišun T., Bauhofer P., Pomahačová N., Kyselá E.
  4. ročník – Holub D., Gabčo J., Cina S., Kyselý D.

Nejlépe si vedl žák 5. ročníku Tomáš Briestenský, kterému gratuluji. Za účast a vynaložené úsilí všem soutěžícím děkuji a přeji trvalý zájem o řešení zajímavých matematických úloh.

Mgr. Marie Febrová