Střelecká soutěž „O putovní pohár ředitele školy“

Střelecká soutěž O putovní pohár ředitele ZŠ Jarošova

V měsíci dubnu jsem na naší škole zorganizoval pro žáky druhého stupně již druhý ročník střelecké soutěže „O putovní pohár ředitele školy.“  Soutěžilo se ve dvou disciplínách – střelba ze vzduchové pistole ve stoje a ze vzduchové pušky vleže na vzdálenost 10 m. Každý soutěžící měl tři nástřelné a pět soutěžních ran v každé disciplíně, mohl tedy získat maximální počet 100 bodů.

Soutěže se zúčastnilo 17 žáků 7. až 9. ročníku. Pro většinu z nich to byla premiéra. Získali však řadu cenných zkušeností pro příští ročník, mezi které například patřila pravidla:

  • bezpečnosti na palebné čáře, včetně ochrany zraku
  • manipulace se zbraní
  • při vydávání povelů v průběhu střelby
  • nabíjení zbraně
  • zaměřování na cíl
  • střelby
  • hodnocení zásahů na terči

Účastníci soutěže zjistili, že střelba není jednoduchá a je časově velmi náročná.

Níže uvedená tabulka poskytne čtenáři představu o počtu zúčastněných žáků z jednotlivých ročníků:

Ročník   Počet účastníků
7.            4
8.            6
9.            7

  1. místo si vystřílel žák 9. ročníku – Klymentiev Illia (jeho jméno je pro ŠR 2023/2024 zapsáno na PUTOVNÍM POHÁRU ŘŠ)
  2. místo obsadila žákyně 9. ročníku – Adamenko Darya (ve ŠR 2022/2023 v této soutěži zvítězila)
  3. místo získal žák 8. ročníku – Šindelář Kevin Samuel.

Vítězové byli organizátorem akce odměněni sladkostmi a od pana ředitele školy obdrželi věcný dárek a diplom.

Klymentiev I. a Adamenko D. se probojovali do 25. ročníku střelecké soutěže o „Putovní pohár primátora statutárního města Havířov,“ která se konala 16. 5. 2024.

Všem účastníkům soutěže děkuji za jejich účast a přeji hodně střeleckých úspěchů v následujícím ročníku soutěže ve školním roce 2024/20245.

Text a foto: Petr Ogrocki, třídní učitel 9. ročníku

Střelecká soutěž O putovní pohár ředitele ZŠ Jarošova