Volba povolání na SŠ Dakol Havířov

Volba povolání SŠ Dakol Havířov

V úterý 5. 12. 2023 jsme se s žáky 9. ročníku vypravili na pracoviště SŠ Dakol v Havířově-Šumbarku, abychom se informovali o možnostech vzdělávání na této škole. Přicházeli jsme s velkými očekáváními, neboť jsme se domnívali, že seznámení se s prostředím odborných učeben, pedagogy, kteří nám poskytovali potřebné informace o nabízených učebních i maturitních oborech studia, pomohou při rozhodování o správné volbě studijního oboru pro přípravu na budoucí povolání.

Ve vestibulu školy nás přivítal Ing. Roman Ochodek, zástupce ředitele pro teoretické vyučování a Mgr. Kateřina Javorská, která nás seznámila s programem naší návštěvy a během exkurze nás provázela i vybranými pracovišti školy. Dověděli jsme se, co název školy DAKOL vyjadřuje:

D – dovednosti
A – atmosféra
K – kvalita
O – odbornost
L – lidskost

Naše první zastávka byla v odborné učebně 3letého učebního oboru „Ošetřovatel“ (53-41-H/01). Základní informace o oboru nám poskytla paní Mgr. Nikola Štaffová. Seznámili jsme se s pomůckami pro zabezpečení péče o pacienta na lůžku, naučili se měřit krevní tlak, získali informace o hodnotě krevního tlaku zdravého člověka, vyzkoušeli si simulátor stáří, zopakovali informace z anatomie. Překvapilo nás, že během studia lze získat osvědčení „Základy klasické masáže“ a „Základy sportovní masáže“. Velmi cennou informací pro nás bylo, že absolvent, který úspěšně vykoná závěrečnou zkoušku, se může ucházet o přijetí na Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. do nástavbového maturitního studia oboru 64-41-L/51 Podnikání se slevou na školném.

Druhým stanovištěm našeho putování střední školou byla učebna 3letého učebního oboru „Kuchař-číšník“ (65-51-H/01). Odborně se nám věnoval pan Mgr. Jiří Nápravník. Byli jsme upozorněni na to, že uchazeči musí v rámci přijímacího řízení, v souladu s NV č. 211/2010 Sb., předložit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti. Bylo nám ukázáno, jak vypadá pracoviště barmana, měli jsme možnost ochutnat nealkoholický drink a Tomáš si vyzkoušel přípravu slavnostní tabule. Zajímavostí bylo pro nás zjištění, že student má možnost získat osvědčení „Slavnostní hostiny, úprava slavnostních tabulí“ a „Barmanský kurz.“

Co je náplní 3letého učebního oboru „Rekondiční a sportovní masér“ (69-53-H/01) nám vysvětlil učitel odborného výcviku – pan David Lipowski. V odborné učebně nám byly ukázány některé masérské techniky. Student během studia může získat osvědčení „Základy první pomoci“ a Medové masáže a reflexní masáž chodidel“.

O možnostech studia technických oborů nám poskytl základní informace učitel odborného výcviku strojního úseku – Ing. Josef Lukosz. Měli jsme možnost vyrobit si dřevěnou hrací kostku.

Závěrem chceme poděkovat vedení střední školy i všem pedagogům a studentům, že nám umožnili školu navštívit a seznámit se s vybavením odborných učeben i možnostmi studia a uplatněním absolventů školy na trhu práce. Byla to pro nás důležitá zkušenost, která jistě značnou měrou přispěje k rozhodování při volbě budoucího povolání.

Text, foto a video: Petr Ogrocki, třídní učitel 9. ročníku