Vánoční olympiáda 6. třídy

Vánoční olympiáda 6. třídy

Rok 2020 byl po všech stánkách pro naši třídu hodně náročný. V prvé řadě to byl přechod z prvního na druhý stupeň vzdělávání, který pro děti znamenal výraznou změnu v novém panu třídním učiteli, počtu vyučujících, ale také ve výuce nových předmětů, které pro ně byly do té doby velkou neznámou. V druhé řadě se museli, s ohledem na koronavirovou pandemii, distančně vzdělávat, což pro ně znamenalo omezení sociálních kontaktů s vyučujícími, ale také s ostatními spolužáky.

Proto jsme s dětmi v průběhu přestávek přemýšleli, jak si zpestřit poslední školní den v tomto náročném roce 2020. Nakonec jsme se shodli v tom, že nejlepší způsob, jak si to užít, bude zorganizování „VÁNOČNÍ OLYMPIÁDY 6. TŘÍDY“ v pátek 18. prosince 2020. S předsedou třídy jsme zorganizovali střelbu z kuše a luku na cíl, jízdu zručnosti na koloběžce, slalom s florbalovým míčkem a hod na cíl míčkem. Hodně dobrých zážitků a nových zkušeností měly děti ze střelby z kuše a luku, protože mnozí z nich je drželi v ruce poprvé. Soutěžení nám znepříjemňovalo nošení roušky, ale nakonec jsme to zvládli v pohodě.

Vánoční olympiáda napomohla zkvalitnit naše třídní klima, všichni jsme měli z povedené akce dobrý pocit a ocenili jsme potleskem ty z nás, kteří se dosud do života naší třídy výrazně nezapojili a teď se odvážili a zkusili si zasoutěžit. Nesoutěžili jsme o ceny, o to, kdo dosáhne nejlepších výsledků vzhledem k ostatním, ale soutěžili jsme sami se sebou, co dokážeme, kde máme rezervy, učili jsme se na vlastních chybách a tak jsme si ověřili, kde se můžeme ještě zlepšovat. Po olympiádě jsme se ve třídě shodli na tom, že v novém roce 2021, pokud nám to koronavirová pandemie dovolí, si zorganizujeme další akce nejen ve škole, ale i na našem hřišti nebo v přírodě. Upozornil jsem však děti na to, že akce uděláme jen v tom případě, pokud si všichni budeme odpovídajícím způsobem plnit své školní povinnosti.

Velké poděkování patří předsedovi třídy, který připravil bodovací tabulky pro jednotlivé druhy soutěží, plnil funkci časoměřiče a byl svému třídnímu učiteli oporou při organizaci naší olympiády. Poděkování patří rovněž všem soutěžícím, kteří se do soutěží zapojili.

Závěrem chci popřát všem zaměstnancům naší školy, svým žákům a jejich zákonným zástupcům pevné zdraví a štěstí v novém roce 2021.

Petr OGROCKI, třídní učitel 6. třídy