Organizace školního vyučování od 4. do 10. ledna 2021

Sdělení rodičům

Dle nařízení vlády ze dne 23. prosince 2020 bude opět na základních školách od 4. do 10. ledna 2021 omezena přítomnost žáků ve vyučování. Žáci 1. a 2. ročníku budou i nadále vzděláváni prezenčně a žáci 3. až 9. ročníku budou vzděláváni distančně.
Od 11. ledna 2021 budou žáci vzdělávání dle stávajícího pandemického vývoje. Zákonní zástupci žáků budou v dostatečném předstihu o dalším vývoji informováni.

Informace k povinné prezenční výuce (ve škole) pro žáky 1. a 2. třídy

Dle nařízení vlády ČR se s účinností od 4. ledna 2021 povoluje osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku základních škol. Pro žáky 1. a 2. třídy naší školy to znamená, že povinná prezenční výuka začne v pondělí 4. ledna 2021 v 8:00 h. Výuka bude probíhat maximálně do 11:40 h ve všechny vyučovací dny.

Informace k povinné distanční výuce (z domova) pro žáky 3. až 9. třídy

  • Žáci 3. až 5. třídy si v pondělí nebo úterý 4. a 5. ledna 2021 od 9:00 do 10:00 h vyzvednou jednotlivě ve vestibulu školy výukové materiály na týden od 4. do 10. ledna v tištěné podobě nebo pro vzdělávání využijí online úložiště Výuka v menu webových stránek školy.
  • Žáci 6. až 9. třídy si v pondělí nebo úterý 4. a 5. ledna 2021 od 11:00 do 12:00 h vyzvednou jednotlivě ve vestibulu školy výukové materiály na týden od 4. do 10. ledna v tištěné podobě nebo pro vzdělávání využijí online úložiště Výuka v menu webových stránek školy, případně aplikaci Teams v Office365.
  • Žáci 8. třídy odevzdají vypracované úkoly v tištěné formě, z týdne od 14. do 18. prosince 2020, v pondělí nebo úterý 4. a 5. ledna 2021 do boxu ve vestibulu školy.
  • V pondělí 11. ledna 2021 odevzdají žáci 3. až 9. třídy vypracované úkoly v tištěné formě, z týdne od 4. do 10. ledna 2021, do boxu ve vestibulu školy. Vyplněné úkoly v digitální podobě žáci odevzdají dle instrukcí jednotlivých učitelů také nejpozději do pondělí 11. ledna 2021.

Informace k individuálním konzultacím, provozu školní družiny a stravování

Od 4. ledna 2021 budou umožněny individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen i zákonný zástupce žáka. Individuální konzultace v budově školy budou probíhat po individuální domluvě s vyučujícím daného předmětu vždy ve čtvrtek od 8:30 do 11:30 h.

Školní družina bude od 4. ledna 2021 pro žáky 1. a 2. třídy v provozu od 6:30 h.

Žáci během distančního vzdělávání mají nárok na oběd. Oběd si mohou vyzvednout od 12:00 do 13:00 h ve výdejně školy. Žáci stravující se v rámci projektu „Obědy do škol“ si musí oběd vyzvednout osobně a sníst jej v jídelně školy.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Mgr. Přemysl Čapanda‘
ředitel ZŠ Jarošova