Strašidelná vycházka do Pežgovského lesa s rodiči

Strašidelná vycházka ZŠ Jarošova

Ve čtvrtek, 8. 11. 2018, zorganizovali třídní učitelé 3. a 8. ročníku strašidelnou vycházku do Pežgovského lesa pro své žáky a členy „Pěveckého kroužku“ a „Cyklisticko dopravního kroužku“. O tom, kolik se nás zúčastnilo a jaký průběh tato akce měla, se čtenář může dočíst v následujícím článku.

Celkem se nás sešlo 23 žáků a čtyři rodiče. Vyrazili jsme za soumraku v 17:15 hodin od ZŠ Jarošova. Téměř každý měl čelovku nebo baterku a nebo si na cestu svítil mobilem. Po loňské zkušenosti, že tmavý les a tajemné zvuky v něm vyvolávají v některých jedincích pocit úzkosti, jsme byli rádi, že nás doprovázeli i rodiče žáků. Když jsme ze světel našeho města vklouzli do lesa, obklopila nás tma a bez světel bychom byli brzy na zemi.

Osmáci se svým panem učitelem vyrazili napřed, aby nás cestou strašili a připravili pro nás různé úkoly, které byly bodovány. Ze začátku jsme se nebáli, a tak jsme byli v malých skupinkách a povídali si spolu. Když jsme ale zaslechli hororovou hudbu, rázem jsme vytvořili skupinu jednu, ve které jsme se cítili bezpečněji.

Na různých stanovištích jsme se dozvěděli, , že Halloween se slaví 31.  října, že tato tradice vznikla v Irsku, že se děti oblékaly do strašidelných kostýmů a chodily s pořekadlem: „Dejte koledu, nebo Vám něco provedu,“ že se vydlabávaly dýně, navštěvovaly strašidelné atrakce a koledovaly. Cestou jsme plnili sportovní úkoly a pak jsme hledali poklad, který jsme našli. Poklad v podobě lízátek nám přišel vhod. O náš strach se také postarali Honza a Daniel, kteří nás hodně v lese vylekali.

Vycházka byla super a měli jsme z ní pěkný zážitek.

Petr Ogrocki, Marie Febrová, třídní učitelé