Close

11. 12. 2018

Vystoupení pěveckého kroužku na Šumbaráckém Mikuláši

Ve středu 5. prosince 2018 vystoupil již tradičně pod vedením paní učitelky Mgr. Marie Febrové na Šumbaráckém Mikuláši na Náměstí T. G. Masaryka v Havířově-Šumbarku pěvecký kroužek. V jeho podání si diváci poslechli vánoční koledy a písně s vánoční tématikou. Jejich vystoupení uzavřelo kulturní část programu pro veřejnost.  

Bára, Eliška, Šarlota, Natálie, Kristián a Maruška odzpívali zcela bezchybně všechny písně i koledy. Jejich pěvecký výkon a vánoční atmosféru umocnila nejen všudypřítomná vůně vánočního punče, ale i vánoční čepice na jejich hlavách, včetně světla svíček, kterými kroužily děti při zpěvu závěrečné písně.

Členové pěveckého kroužku přejí všem přátelům naší školy, našemu bývalému řediteli školy Václavu Hujerovi a občanům Havířova-Šumbarku i ŠUMBARÁKU v novém roce 2019 zdraví a štěstí.

Mgr. Marie Febrová, vedoucí pěveckého kroužku
Foto: Petr Ogrocki