Vystoupení pěveckého kroužku na Šumbaráckém Mikuláši

Ve středu 5. prosince 2018 vystoupil již tradičně pod vedením paní učitelky Mgr. Marie Febrové na Šumbaráckém Mikuláši na Náměstí T. G. Masaryka v Havířově-Šumbarku pěvecký kroužek. V jeho podání si diváci poslechli vánoční koledy a písně s vánoční tématikou. Jejich vystoupení uzavřelo kulturní část programu pro veřejnost.  

Bára, Eliška, Šarlota, Natálie, Kristián a Maruška odzpívali zcela bezchybně všechny písně i koledy. Jejich pěvecký výkon a vánoční atmosféru umocnila nejen všudypřítomná vůně vánočního punče, ale i vánoční čepice na jejich hlavách, včetně světla svíček, kterými kroužily děti při zpěvu závěrečné písně.

Členové pěveckého kroužku přejí všem přátelům naší školy, našemu bývalému řediteli školy Václavu Hujerovi a občanům Havířova-Šumbarku i ŠUMBARÁKU v novém roce 2019 zdraví a štěstí.

Mgr. Marie Febrová, vedoucí pěveckého kroužku
Foto: Petr Ogrocki