Úspěch v soutěži havířovských škol o nejkrásnější vánoční ozdobu

Každoročně se školní družina zapojuje do soutěže havířovských škol o nejkrásnější vánoční ozdobu. Ve středu 19. prosince 2018 proběhlo na Magistrátu města Havířova slavnostní předání diplomů a cen. ZŠ Jarošova obdržela diplom za originální estetické ztvárnění vánočních ozdob a získala cenu v podobě materiálu a pomůcek pro výtvarnou a pracovní činnost ve školní družině. Předávání proběhlo za doprovodu pěveckého sboru ZŠ Žákovská, a tak jsme si společně na závěr zazpívali i koledy.

Mgr. Jana Žáková, vychovatelka