Den otevřených dveří na DAKOLu

Ve čtvrtek 10. ledna 2019 se žáci ZŠ Jarošova zúčastnili zajímavého Dne otevřených dveří na Vyšší odborné škole a Střední škole DAKOL, o.p.s. a Středním odborném učilišti DAKOL, s.r.o., které nabízí své vzdělávací služby na třech pracovištích, a to v Petrovicích u Karviné, Orlové a Havířově.

Pro vycházející žáky IX. třídy bylo připraveno studenty střední školy zábavné představení vzdělávacích oborů. Deváťáky provedli prostory areálu školy, ukázali jednotlivé učebny pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů, odborných předmětů, učebny výpočetní techniky či odborného výcviku a další zázemí pro studium. Seznámili žáky s nabídkou oborů pro školní rok 2019/20, zejména představili učební a studijní obory Ošetřovatel, Rekondiční a sportovní masér, Hotelnictví, a nastínili také možnosti budoucího profesního uplatnění.