Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku

Sdělení rodičům

Ředitel školy zveřejňuje Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020.

V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zveřejňujeme výsledek řízení o přijetí dětí, které zákonní zástupci ve dnech 8. až 9. dubna 2019 na ZŠ Jarošova přihlásili k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020.