Pasování prvňáků na čtenáře

Stalo se již pěknou tradicí, že v dubnu se naši prvňáčci pasují do stavu čtenářského.

Slavnostní pasování proběhlo 8. dubna 2019 v knihovně U Jeslí. Akce, která probíhá v rámci širšího programu pro základní školy, si klade za cíl nenásilnou formou podchytit nejmladší čtenáře v období jejich největšího zaujetí a nadšení pro svou nově získanou schopnost čtení a rozšířit tak čtenářskou základnu. Žáčci si moc užili čtení a povídání, ale největší radost měli z chrabrého rytíře, který je pasoval do stavu čtenářského. Také letos si děti na památku odnesly roční zápisné do knihovny zdarma a pohádkovou knížku.

Lucia Paločková, tř. učitelka 1. třídy