Celoškolní projekt: Mobil – pomocník, ne kamarád!

Dne 17. dubna 2019 proběhl na ZŠ Jarošova celoškolní projekt s názvem „Mobil – pomocník, ne kamarád!“.

Na tomto projektovém dni spolupracovali s pedagogy ZŠ Jarošova prap. Bc. Miroslav Bagier z Obvodního oddělení Havířov 3, nprap. Bc. Miroslav Kolátek z Oddělení tisku a prevence, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje a Veronika Vavrušková, studentka Ostravské univerzity oboru Speciální pedagogika. Projekt byl na I. stupni zaměřen na problematiku bezpečného chování na sociálních sítích a na stupni druhém na problematiku sextingu a kybersextingu. V galerii můžete zhlédnout fotografie zachycují průběh projektového dopoledne.