Recitační soutěž

Škola

Jako každý rok, i letos na naší škole ZŠ Jarošova proběhla recitační soutěž. Ze všech tříd II. stupně se zúčastnilo soutěže celkem osm žáků, tedy dva zástupci z každé třídy.

Samotné soutěži předcházelo třídnické kolo v recitaci a následně pak několik nácviků s žáky, které jsem vybrala jako nejlepší recitátory z daných tříd II. stupně. Odborná porota si vyslechla všechny přihlášené žáky, kteří měli odvahu odrecitovat svou vybranou báseň, a následně pak vybrala 3 žáky, kteří nejlépe předvedli své recitátorské umění.

Jak celá soutěž dopadla, si můžete prohlédnout zde:

  1. Markéta Makulová, 7. ročník
  2. Eliška Kyselá, 6. ročník
  3. Patrik Bauhofer, 6. ročník

Děkuji paní učitelce Šárce Zapalačové za účast v odborné porotě a všem odvážným žáčkům II. stupně za jejich podíl na recitační soutěži. Výhercům gratuluji.

Mgr. Věra Kramárová