Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2019/20

Škola

Pro školní rok 2019/20 jsou od čtvrtého ročníku nabízeny níže uvedené volitelné předměty:

Čtvrtý ročník:

 • Cvičení z českého jazyka
 • Cvičení z matematiky

Žáci budou s přihlédnutím ke svému výběru a rozhodnutí ředitele školy o zařazení do výuky navštěvovat 1 volitelný předmět.

Pátý ročník:

 • Cvičení z českého jazyka
 • Cvičení z matematiky
 • Konverzace v anglickém jazyce

Žáci budou s přihlédnutím ke svému výběru a rozhodnutí ředitele školy o zařazení do výuky navštěvovat 1 volitelný předmět.

Šestý ročník:

 • Dramatická výchova
 • Etická výchova
 • Sportovní výchova
 • Technické kreslení
 • Výtvarné projekty

Žáci budou s přihlédnutím ke svému výběru a rozhodnutí ředitele školy o zařazení do výuky navštěvovat 1 volitelný předmět.

Sedmý ročník:

 • Dramatická výchova
 • Etická výchova
 • Sportovní výchova
 • Technické kreslení
 • Výtvarné projekty

Žáci budou s přihlédnutím ke svému výběru a rozhodnutí ředitele školy o zařazení do výuky navštěvovat 1 volitelný předmět.

Osmý ročník:

 • Informatika
 • Seminář dějepisný
 • Sportovní výchova
 • Technické činnosti

Žáci budou s přihlédnutím ke svému výběru a rozhodnutí ředitele školy o zařazení do výuky navštěvovat 2 volitelné předměty.

Devátý ročník:

 • Informatika
 • Seminář dějepisný
 • Sportovní výchova
 • Technické činnosti

Žáci budou s přihlédnutím ke svému výběru a rozhodnutí ředitele školy o zařazení do výuky navštěvovat 2 volitelné předměty.

Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2019/20 v pdf souboru ke stažení.