První den žáků 1. třídy ZŠ Jarošova

Děvčata a chlapce, kteří zahájili v pondělí 2. září 2019 povinnou školní docházku, přivítala paní učitelka Mgr. Lea Sudová. Dále k žákům i jejich rodičům promluvil ředitel školy Mgr. Přemysl Čapanda a také bývalá členka zastupitelstva města Havířova paní Eva Radová. Poté následovalo vystoupení žáků 2. třídy, kteří měli pro prvňáčky připravené hezké písničky. Rodiče oslovila rovněž vychovatelka školní družiny Jana Žáková. Prvňáci pak se svými rodiči i třídní učitelkou společně strávili 1 vyučovací hodinu.

Přejeme žákům 1. třídy mnoho úspěchů ve školním roce 2019/2020.