Sběr použitého oleje z domácností

Sběr použitého oleje na ZŠ Jarošova

V tomto školním roce začal na ZŠ Jarošova pracovat Environmentální kroužek, do kterého jsou zapojeni žáci 4., 5. ,7. a 8. ročníku. Členové kroužku se scházejí pravidelně 1 krát týdně. Hlavní náplní kroužku je chránit naše životní prostředí a k tomu vést i ostatní žáky naší školy.

První akcí, kterou jsme zorganizovali před vánočními prázdninami, byla soutěž ve sběru použitého oleje z domácností. Členové kroužku připravili letáčky pro rodiče a plakáty do tříd. První sběr oleje se uskutečnil 13. ledna 2020. Zatím se do této akce zapojilo málo žáků, ale věříme, že v dalším období jich bude více. V soutěži chceme pokračovat až do konce školního roku a předpokládáme, že JAROŠÁCI v tomto směru nezklamou. O způsobu a termínech odevzdávání oleje budeme vždy informovat žáky a jejich rodiče.

V prvním kole soutěže si zatím nejlépe vedli žáci čtvrtého ročníku, za což jim děkujeme a věříme, že se řady sběratelů rozšíří i z jiných tříd.

Zvláštní poděkování patří především Patriku Bauhoferovi, žáku sedmého ročníku, který se na této akci nejvíce podílel.

Žáci ZŠ Jarošova s nádobou

Mgr. Marie Febrová, vedoucí Environmentálního kroužku