Přijímací řízení na SŠ

První pololetí školního roku se kvapem blíží a s ním také pro žáky vycházející přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2020/21.

V rámci kariérového poradenství rodiče i žáci získávají spoustu informací, které se přijímacího řízení týkají. V této době se budou žáci rozhodovat, který studijní nebo učební obor si vyberou, připravovat až 2 přihlášky, které musí být odevzdány na střední škole nejpozději do 2. března 2020. Nesmí zapomenout na zdravotní prohlídku u svých dětských lékařů, kteří potvrzují zdravotní způsobilost daného studia na střední škole. MŠMT stanovilo ve školním roce 2019/2020 konání jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělávání na 14. dubna a 2. termín 15. dubna 2020; náhradní termín 13. a 14. května 2020.

Dne 15. ledna se žáci IX. třídy k této problematice zúčastnili besedy v Informačním a poradenském středisku Úřadu práce ČR na pracovišti v Havířově společně odbornou poradkyní Mgr. Tichou J. Co dodat? Přeji vám všem, kteří v tomto školním roce ukončíte vzdělávání na základní škole, hodně štěstí při výběru vašeho dalšího studia.

Mgr. Zapalačová Šárka, výchovná poradkyně