Výukové materiály k samostudiu

Sdělení rodičům

Informujeme zákonné zástupce, že v období uzavření školy z důvodu prevence proti šíření koronaviru mohou žáci využívat k samostudiu vedle učebnic a sešitů, které mají k dispozici, také portál Edubase obsahující digitální učební materiály zpracované pedagogy ZŠ Jarošova. Pro přístup do portálu Edubase využijte přihlašovacího jména host1 a hesla host1.

V případě potřeby je možno s vyučujícími komunikovat prostřednictvím jejich pracovních emailů, které najdete v sekci Kontakty zaměstnanci.

Internetové odkazy k samostudiu

Doporučujeme sledovatonline vyučování UčíTelka, nebo poté shlédnout v archivu.
https://www.umimecesky.cz/
https://www.umimematiku.cz/
https://pripravy.estranky.cz/
https://skolakov.eu/