Informace k povinné distanční výuce od 14.10.2020

Sdělení rodičům

Vážení zákonní zástupci,

informuji vás o vydání usnesení vlády ČR 407/2020 ze dne 12. října 2020, o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 14. října 2020 do 1. listopadu 2020. Pro naši školu z výše uvedeného vyplývá povinná distanční výuka (z domova) na 1. i 2. stupni.

Distanční výuka na 1. i 2. stupni ZŠ v týdnu od 12. do 16. října 2020

 • Žáci 1. až 7. třídy si ve čtvrtek 15. října od 11:00 do 12:00 h vyzvednou jednotlivě ve vestibulu školy výukové materiály na čtvrtek a pátek, tj. na období 15. a 16. října v tištěné podobě nebo pro vzdělávání využijí online úložiště Výuka v menu webových stránek školy, které bude obsahovat tytéž materiály v digitální podobě. Během této doby budou žáci plnit zadané úkoly, které budou součástí výukových materiálů.
 • Žáci 1. až 9. třídy odevzdají vypracované úkoly v tištěné formě, z týdne od 12. do 16. října, v pondělí 19. října do boxu ve vestibulu školy. Vyplněné úkoly v digitální podobě žáci odevzdají dle instrukcí jednotlivých učitelů také nejpozději do pondělí 19. října.

Distanční výuka na 1. i 2. stupni ZŠ v týdnu od 19. do 23. října 2020

 • Žáci 1. až 5. třídy si v pondělí 19. října od 9:00 do 10:00 h vyzvednou jednotlivě ve vestibulu školy výukové materiály na týden od 19. do 23. října v tištěné podobě nebo pro vzdělávání využijí online úložiště Výuka v menu webových stránek školy.
 • Žáci 6. až 9. třídy si v pondělí 19. října od 11:00 do 12:00 h vyzvednou jednotlivě ve vestibulu školy výukové materiály na týden od 19. do 23. října v tištěné podobě nebo pro vzdělávání využijí online úložiště Výuka v menu webových stránek školy, případně aplikaci Teams v Office365.
 • Žáci 1. až 9. třídy odevzdají vypracované úkoly v tištěné formě, z týdne od 19. do 23. října, v pondělí 2. listopadu do boxu ve vestibulu školy. Vyplněné úkoly v digitální podobě žáci odevzdají dle instrukcí jednotlivých učitelů také nejpozději do pondělí 2. listopadu.

Možnosti komunikace během distanční výuky

 • prostřednictvím zpráv Komens v informačním systému Bakaláři na adrese https://zs-jarosova.bakalari.cz
 • školním e-mailem v aplikaci Outlook v Office365 (žáci 5. až 9. třídy)
 • videohovorem v aplikaci Teams Office365 (žáci 6. až 9. třídy)
 • prostřednictvím webových stránek www.zs-jarosova.cz
 • telefonicky na tel. čísle školy 596 884 264
 • písemně

Další informace související s distanční výukou

 • Žáci mají povinnost se distanční výuky účastnit a odevzdávat zadané práce ve stanoveném termínu. Pokud se žáci distanční výuky neúčastní, musí být řádně omluveni.
 • Žáci během distančního vzdělávání mají nárok na oběd. Oběd si mohou vyzvednout od 12:00 do 13:00 h ve výdejně školy. Žáci stravující se v rámci projektu „Obědy do škol“ si musí oběd vyzvednout osobně a sníst jej v jídelně školy.
 • Podle usnesení vlády č. 1 je ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázaná osobní přítomnost žáků na škole. V praxi to znamená, že všichni žáci školy budou mít volno od 26. do 30. října 2020.

V Havířově dne 13. října 2020.

Mgr. Přemysl Čapanda – ředitel školy