Informace ke střídávé výuce na 2. stupni

Sdělení rodičům

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

informuji vás o vydání usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2020, o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 12. října 2020 od 0:00 hod. do 25. října do 23:59 hod. Pro naši školu z výše uvedeného faktu vyplývá:

  1. Střídavá výuka – třídy na druhém stupni (6. – 9.) budou rozděleny do dvou skupin, přičemž každá skupina bude vzdělávána jeden týden prezenčně (ve škole) a druhý týden distančně (z domova).
  2. V týdnu od 12. do 16. října 2020 se na naší škole budou distančně vzdělávat žáci 8. a 9. třídy. Žáci 6. a 7. třídy se budou distančně vzdělávat v týdnu následujícím, to znamená od 19. do 23. října 2020.
  3. Žáci 8. a 9. třídy si v úterý 13. října od 11:00 do 12:00 hod. vyzvednou ve vestibulu školy výukové materiály z jednotlivých předmětů daného týdne v tištěné formě nebo pro vzdělávání využijí online úložiště Výuka v menu webových stránek školy, které bude obsahovat tytéž materiály v digitální podobě. Do tohoto online úložiště učitelé vloží soubory s úkoly v rámci třídy a jednotlivých předmětů. Během týdne budou žáci plnit zadané úkoly, které budou součástí výukových materiálů. Kontrola a hodnocení vypracovaných úkolů proběhne v týdnu následujícím v rámci prezenční výuky. Žáci mají možnost zadanou problematiku řešit po domluvě s vyučujícím prostřednictvím školního emailu vyučujícího nebo telefonicky na školu.
  4. Žáci během distančního vzdělávání mají nárok na oběd. Oběd si mohou vyzvednout od 12:00 do 13:00 hod ve výdejně školy. Žáci stravující se v rámci projektu „Obědy do škol“ si musí oběd vyzvednout osobně a sníst jej v jídelně školy.
  5. Podle usnesení vlády č. 1 je ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázaná osobní přítomnost žáků na škole. V praxi to znamená, že všichni žáci školy budou mít volno od 26. do 30. října 2020.

V Havířově dne 9. října 2020.

Mgr. Přemysl Čapanda – ředitel školy