Organizace výuky v týdnu od 18. do 24. ledna 2021

Sdělení rodičům

Od 18. do 24. ledna 2021 budou žáci 1. a 2. ročníku nadále vzděláváni prezenčně (ve škole) a žáci 3. až 9. ročníku budou vzděláváni distančně (z domova). Od 25. ledna 2021 budou žáci vzdělávání dle stávajícího pandemického vývoje. Zákonní zástupci žáků budou v dostatečném předstihu o dalším vývoji informováni.

Informace k povinné prezenční výuce (ve škole) pro žáky 1. a 2. třídy

V pondělí 18. ledna 2021 v 8:00 h pokračuje povinná prezenční výuka pro žáky 1. a 2. třídy naší školy. Výuka bude probíhat maximálně do 11:40 h ve všechny vyučovací dny.

Informace k povinné distanční výuce (z domova) pro žáky 3. až 9. třídy

  • Žáci 3. až 5. třídy si v pondělí 18. ledna 2021 od 9:00 do 10:00 h vyzvednou jednotlivě ve vestibulu školy výukové materiály na týden od 18. do 24. ledna v tištěné podobě nebo pro vzdělávání využijí online úložiště Výuka v menu webových stránek školy.
  • Žáci 3. až 5. třídy odevzdají vypracované úkoly v tištěné formě, z týdne od 11. do 17. ledna, v pondělí 18. ledna do boxu ve vestibulu školy. Vyplněné úkoly v digitální podobě žáci odevzdají dle instrukcí jednotlivých učitelů také nejpozději do pondělí 18. ledna.
  • Žáci 6. až 9. třídy si v pondělí 18. ledna 2021 od 11:00 do 12:00 h vyzvednou jednotlivě ve vestibulu školy výukové materiály na týden od 18. do 24. ledna v tištěné podobě nebo pro vzdělávání využijí online úložiště Výuka v menu webových stránek školy, případně aplikaci Teams v Office365.
  • Žáci 6. až 9. třídy odevzdají vypracované úkoly v tištěné formě, z týdne od 11. do 17. ledna, v pondělí 18. ledna do boxu ve vestibulu školy. Vyplněné úkoly v digitální podobě žáci odevzdají dle instrukcí jednotlivých učitelů také nejpozději do pondělí 18. ledna.

Informace k individuálním konzultacím, provozu školní družiny a stravování

Od 18. ledna 2021 budou umožněny individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen i zákonný zástupce žáka. Individuální konzultace v budově školy budou probíhat po individuální domluvě s vyučujícím daného předmětu vždy ve čtvrtek od 8:30 do 11:30 h.

Školní družina bude od 18. ledna 2021 pro žáky 1. a 2. třídy v provozu od 6:30 h.

Žáci během distančního vzdělávání mají nárok na oběd. Oběd si mohou vyzvednout od 12:00 do 13:00 h ve výdejně školy. Žáci stravující se v rámci projektu „Obědy do škol“ si musí oběd vyzvednout osobně a sníst jej v jídelně školy.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Mgr. Přemysl Čapanda
ředitel ZŠ Jarošova