Přihlášky na SŠ

Sdělení rodičům

V rámci kariérového poradenství rodiče a žáci získávají spoustu informací, které se týkají přijímacího řízení na střední školy pro přijetí na školní rok 2021/22. Informace mohou rodiče a vycházející žáci získat z Atlasu školství středních škol, na webových stránkách SŠ, na www.infoabsolvent.cz, rovněž na e-mailové adresy vycházejících žáků přeposílám informace středních škol, které nabízejí on-line „Den otevřených dveří“ a další možnosti poskytování informací o daných učebních nebo studijních oborech. Před námi stojí tedy další krok pro zvládnutí úspěšného přijímacího řízení.

Situace je stále složitá, proto vycházejícím žákům nabízím tuto možnost, předběžně byli již osobně žáci informováni. V týdnu od 1. do 5. února zákonní zástupci mohou zaslat na mou školní adresu sarka.zapalacova@zs-jarosova.cz, na kterou střední školu/y a učební nebo studijní obor/y přihlášku/y připravím a vytisknu. Nezapomeňte mi také uvést, který zákonný zástupce bude na přihlášce uveden a také jestli nastaly změny bydliště či telefonického kontaktu, je to důležité. Připravím také, tam kde je to SŠ vyžadováno dle zákona, dokument Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro vzdělávání ve střední škole. Nesmí se zapomenout na zdravotní prohlídku u dětských lékařů, kteří potvrzují zdravotní způsobilost daného studia na střední škole. Přihlášky musí být odevzdány na střední škole nejpozději do 1. března 2021. Přeji vám všem, kteří v tomto školním roce ukončíte vzdělávání na základní škole, hodně štěstí při výběru vašeho dalšího studia.

Mgr. Šárka Zapalačová, výchovný poradce