Projekt Šance pro všechny III

Projekt šance pro všechny

Projekt Šance pro všechny III je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu „Šance pro všechny III“ je navázat na práci školního psychologa z projektu „Šance pro všechny“ a Šance pro všechny II“, který byl ukončen 31. 12. 2018 a 31. 1. 2021. Školní psycholog bude na škole působit při pracovním úvazku 0,5 a bude plně hrazen z prostředků projektu „Šance pro všechny III“. Tato personální aktivita bude realizována od 1. 2. 2021 po dobu nejméně 17 měsíců.

Od září 2021 budou realizovány další dvě aktivity v rámci stejného projektu, a to projektový den ve výuce ke zkvalitnění pracovních kompetencí žáků 8. a 9. ročníků a tandemová výuka pedagogů.

Identifikace projektu a operačního programu

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019058
Název projektu: Šance pro všechny III
Číslo a název operačního programu: Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva č. 2_20_080
Číslo a název výzvy: 2_20_080 Šablony III

Stručný popis projektu

Projekt ZŠ Jarošova Havířov zahrnuje tyto základní cíle: zlepšování kvality společného vzdělávání a výsledků žáků prostřednictvím podpory školního psychologa. Projekt podpoří společné vzdělání žáků s různou mírou potřeby podpůrných opatření. V rámci projektu bude taktéž realizován projektový den ve výuce ke zkvalitnění pracovních kompetencí žáků 8. a 9. ročníků a tandemová výuka pedagogů pro zkvalitnění metod a forem výuky.

Celková podpora pro projekt „Šance pro všechny III“ ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů (NVZ) činí 467 857,00 Kč, z toho prostředky z EU – 397 678,44 Kč a NVZ – 70 178,56 Kč.

Publicita projektu Šance pro všechny III