Close

1. 2. 2021

Projekt Šance pro všechny III

Projekt šance pro všechny

Projekt Šance pro všechny III je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu „Šance pro všechny III“ je navázat na práci školního psychologa z projektu „Šance pro všechny“ a Šance pro všechny II“, který byl ukončen 31. 12. 2018 a 31. 1. 2021. Školní psycholog bude na škole působit při pracovním úvazku 0,5 a bude plně hrazen z prostředků projektu „Šance pro všechny III“. Tato personální aktivita bude realizována od 1. 2. 2021 po dobu nejméně 17 měsíců.

Od září 2021 budou realizovány další dvě aktivity v rámci stejného projektu, a to projektový den ve výuce ke zkvalitnění pracovních kompetencí žáků 8. a 9. ročníků a tandemová výuka pedagogů.

Identifikace projektu a operačního programu

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019058
Název projektu: Šance pro všechny III
Číslo a název operačního programu: Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva č. 2_20_080
Číslo a název výzvy: 2_20_080 Šablony III

Stručný popis projektu

Projekt ZŠ Jarošova Havířov zahrnuje tyto základní cíle: zlepšování kvality společného vzdělávání a výsledků žáků prostřednictvím podpory školního psychologa. Projekt podpoří společné vzdělání žáků s různou mírou potřeby podpůrných opatření. V rámci projektu bude taktéž realizován projektový den ve výuce ke zkvalitnění pracovních kompetencí žáků 8. a 9. ročníků a tandemová výuka pedagogů pro zkvalitnění metod a forem výuky.

Celková podpora pro projekt „Šance pro všechny III“ ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů (NVZ) činí 467 857,00 Kč, z toho prostředky z EU – 397 678,44 Kč a NVZ – 70 178,56 Kč.

Publicita projektu Šance pro všechny III