Oznámení ředitele školy o konání voleb a přihlašování kandidátů do školské rady

Škola

Oznámení ředitele školy o době a místě konání voleb a přihlašování kandidátů na členy do školské rady při Základní škole Havířov – Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace.

  1. Volby do školské rady při Základní škole Havířov – Šumbark Jarošova 33/851 okres  Karviná, příspěvková organizace se uskuteční ve čtvrtek 22. dubna 2021 a v pondělí 26. dubna 2021 od 7.45 do 16.30 h.
  2. Místem konání voleb je vestibul budovy školy – v přízemí u hlavního vchodu do budovy, Jarošova 33/851, Havířov-Šumbark.
  3. Ve volbách zákonní zástupci žáků školy volí z přihlášených kandidátů zákonných zástupců na člena školské rady dva členy školské rady; pedagogičtí pracovníci školy volí z přihlášených kandidátů pedagogů na člena školské rady dva členy školské rady.
  4. Každý volič (zákonný zástupce žáka nebo pedagog školy) volí osobně tajným hlasováním.
  5. Hlasovací lístek volič obdrží ve volební místnosti. Označí vybrané kandidáty křížkem a vhodí upravený hlasovací lístek do volební schránky.
  6. Kandidát na člena školské rady může kandidovat pouze na jedné kandidátní listině a to buď na kandidátní listině zákonných zástupců nezletilých žáků školy, nebo na kandidátní listině pedagogických pracovníků školy.
  7. Přijímání a ověřování návrhů kandidátů na člena ve školské radě zajišťuje ředitel školy. Děje se tak prostřednictvím tiskopisu kandidátních listin.
  8. Tiskopis kandidátních listin je k dispozici v kanceláři školy – místnost č. 31 v přízemí vlevo ode dne 17. března 2021 a je ho možné vyzvednout každý pracovní den v době od 7.00 do 15.00 h.
  9. Kandidátní listiny se podávají nejpozději do 15.00 hodin dne 20. dubna 2021 do rukou ředitele školy.

Mgr. Přemysl Čapanda
ředitel ZŠ Jarošova