Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Sdělení rodičům

Ředitel školy vyhlašuje zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022.

Zápis do 1. ročníku na ZŠ Jarošova proběhne od pondělí 12. dubna 2021 do pátku 23. dubna 2021.

Jestli bude zápis probíhat prezenční formou, tedy za osobní přítomnosti dětí, nebo dálkovou formou, bude záležet na vývoji covidové situace v ČR. O způsobu zápisu budete včas informováni letákem při vstupu do školy a na webových stránkách školy.

Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem ve školském obvodu naší spádové školy, který vymezuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2016 statutárního města Havířova, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2009. Rádi však přijmeme také další děti, jejichž zákonní zástupci dají přednost naší škole.

Povinná školní docházka začíná všem dětem, které se narodily v době od 1. září 2014 do 31. srpna 2015 (dosáhly do 31. srpna 2021 věku 6 let). Zápis je povinný i pro děti, kterým byl udělen v loňském roce odklad školní docházky.

Náš vzdělávací program „Cesta k dospělosti“ poskytuje dětem příležitost k všestrannému osobnímu rozvoji.

Jsme moderní školou jak po stránce technického vybavení, tak způsobem vyučování.

Mgr. Přemysl Čapanda
ředitel ZŠ Jarošova