Organizace výuky od 29. března do 11. dubna 2021

Sdělení rodičům

Dle usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2021 bude na základních školách od 27. února omezena přítomnost všech žáků ve vyučování.

V období od 29. března do 11. dubna 2021 budou žáci 1. až 9. třídy vzděláváni distančně.

Ve čtvrtek 1. dubna 2021 se konají Velikonoční prázdniny. Pátek 2. dubna a pondělí 5. dubna 2021 jsou státními svátky.

Žáci mají povinnost se distanční výuky účastnit a odevzdávat zadané práce ve stanoveném termínu. Pokud se žáci distanční výuky neúčastní, musí být řádně omluveni.

Informace k povinné distanční výuce (z domova) pro žáky 1. až 9. třídy

  • Žáci 1. až 5. třídy si v pondělí 29. března 2021 od 9:00 do 10:00 h vyzvednou jednotlivě ve vestibulu školy výukové materiály na období od 29. března do 11. dubna 2021 v tištěné podobě nebo pro vzdělávání využijí online úložiště Výuka v menu webových stránek školy, případně aplikaci Teams v Office365.
  • Žáci 1. až 5. třídy odevzdají vypracované úkoly v tištěné formě, z týdne od 22. do 28. března, v pondělí 29. března do boxu ve vestibulu školy. Vyplněné úkoly v digitální podobě žáci odevzdají dle instrukcí jednotlivých učitelů také nejpozději do pondělí 29. března.
  • Žáci 6. až 9. třídy si v pondělí 29. března 2021 od 11:00 do 12:00 h vyzvednou jednotlivě ve vestibulu školy výukové materiály na období od 29. března do 11. dubna 2021 v tištěné podobě nebo pro vzdělávání využijí online úložiště Výuka v menu webových stránek školy, případně aplikaci Teams v Office365.
  • Žáci 6. až 9. třídy odevzdají vypracované úkoly v tištěné formě, z týdne od 22. do 28. března, v pondělí 29. března do boxu ve vestibulu školy. Vyplněné úkoly v digitální podobě žáci odevzdají dle instrukcí jednotlivých učitelů také nejpozději do pondělí 29. března.

Možnosti komunikace během distanční výuky

  • prostřednictvím zpráv Komens v Bakalářích na https://zs-jarosova.bakalari.cz
  • školním e-mailem v aplikaci Outlook v Office365
  • videohovorem nebo chatem v aplikaci Teams Office365
  • prostřednictvím webových stránek www.zs-jarosova.cz
  • telefonicky na tel. čísle školy 596 884 264
  • písemně

Informace k individuálním konzultacím, provozu školní družiny a stravování

Nadále jsou umožněny individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen i zákonný zástupce žáka. Individuální konzultace v budově školy budou probíhat po individuální domluvě s vyučujícím daného předmětu vždy ve čtvrtek od 8:30 do 11:30 h.

Školní družina bude v období od 29. března do 11. dubna 2021 uzavřena.

Žáci během distančního vzdělávání mají nárok na oběd. Oběd si mohou vyzvednout od 12:00 do 13:00 h ve výdejně školy. Žáci stravující se v rámci projektu „Obědy do škol“ si musí oběd vyzvednout osobně a sníst jej v jídelně školy.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole předepsanou ochranu úst a nosu dle nařízení vlády.

Mgr. Přemysl Čapanda
ředitel ZŠ Jarošova