Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Škola

Ředitel školy vyhlašuje zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022.

Zápis do 1. ročníku na ZŠ Jarošova proběhne od pondělí 12. dubna 2021 do pátku 23. dubna 2021.

Na základě opatření ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2021/2022 vydávám následující pokyny:

  1. Zápisy budou probíhat od 12. 4. 2021 do 23. 4. 2021, a to bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.
  2. Pokud to bude možné, zákonný zástupce podá přihlášku bez osobní přítomnosti ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem, poštou, vhozením do schránky ve škole).
  3. Přihláška k zápisu do 1. třídy je k dispozici na webových stránkách školy, nebo si můžete přihlášku vyzvednout osobně mezi hlavními a prosklenými dveřmi ve vestibulu školy ve všední dny vždy od 7,30 do 11,30 hodin.
  4. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k základnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům sděleno na základě kontaktů uvedených v přihlášce k zápisu do 1. třídy, kde zákonní zástupci budou vyzváni k vyzvednutí tohoto rozhodnutí.

Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem ve školském obvodu naší spádové školy, který vymezuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2016 statutárního města Havířova, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2009. Rádi však přijmeme také další děti, jejichž zákonní zástupci dají přednost naší škole.

Povinná školní docházka začíná všem dětem, které se narodily v době od 1. září 2014 do 31. srpna 2015 (dosáhly do 31. srpna 2021 věku 6 let). Zápis je povinný i pro děti, kterým byl udělen v loňském roce odklad školní docházky.

Náš vzdělávací program „Cesta k dospělosti“ poskytuje dětem příležitost k všestrannému osobnímu rozvoji.
Jsme moderní školou jak po stránce technického vybavení, tak způsobem vyučování.

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Pravidla přijímání dětí k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022