Nezapomněli jsme milí učitelé…

Přání ke Dni učitelů ZŠ Jarošova

Milé paní učitelky, vážení učitelé,

při dnešní příležitosti Dne učitelů 28. března bych vám chtěl popřát,  ale i poděkovat za všechno, co jste pro nás udělali, a nebylo toho málo, za vaši podporu ale i oporu, za váš čas, za vaše úsilí a snahu s námi pracovat. Víme, ne vždy to je s námi jednoduché.

Chtěl bych vám popřát mnoho úspěchů ve vašem pracovním ale i osobním životě, pevné nervy, zrovna v téhle nelehké době, a také ať v životě potkáváte hodně usměvavých tváří.

Do školy chodíme už dost dlouho na to abychom věděli kdy, a jak reagovat v dané situaci, víme, že život nemusí být vždycky podle našich představ, a taky že si máme vážit všeho, co nám život přinese, víme to všechno jenom díky vám, a proto vám patří velké, velké díky za všechno, ale i velký obdiv, a doufám že to s námi potáhnete dál.

Za všechny Jarošáky a školní parlament

Patrik Bauhofer,  VIII. třída